ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.lv
8.80€
1 سال
N/A
9.95€
1 سال
.com
10.95€
1 سال
10.95€
1 سال
11.95€
1 سال
.lt
12.95€
1 سال
12.95€
1 سال
13.95€
1 سال
.eu
6.99€
1 سال
6.99€
1 سال
7.99€
1 سال
.net
11.95€
1 سال
11.95€
1 سال
12.95€
1 سال
.рф
8.50€
1 سال
8.50€
1 سال
8.50€
1 سال
.ru
8.90€
1 سال
8.90€
1 سال
9.90€
1 سال
.kz
27.00€
1 سال
27.00€
1 سال
27.00€
1 سال
.org
12.95€
1 سال
12.95€
1 سال
13.95€
1 سال
.co.uk
19.90€
2 سال
19.90€
2 سال
19.90€
2 سال
.name
11.00€
1 سال
11.00€
1 سال
11.00€
1 سال
.us
13.00€
1 سال
13.00€
1 سال
13.00€
1 سال
.biz
11.00€
1 سال
11.00€
1 سال
11.00€
1 سال
.mobi
4.99€
1 سال
4.99€
1 سال
4.99€
1 سال
.su
27.00€
1 سال
27.00€
1 سال
27.00€
1 سال
.info
11.95€
1 سال
11.95€
1 سال
12.95€
1 سال
.se
27.00€
1 سال
N/A
27.00€
1 سال
.bz
27.00€
1 سال
27.00€
1 سال
27.00€
1 سال
.mn
43.00€
1 سال
43.00€
1 سال
43.00€
1 سال
.cc
23.00€
1 سال
23.00€
1 سال
23.00€
1 سال
.tv
36.00€
1 سال
36.00€
1 سال
36.00€
1 سال
.ws
13.00€
1 سال
13.00€
1 سال
13.00€
1 سال
.me
50.00€
1 سال
50.00€
1 سال
50.00€
1 سال
.asia
34.00€
1 سال
34.00€
1 سال
34.00€
1 سال
.in
17.00€
1 سال
17.00€
1 سال
17.00€
1 سال
.fr
24.00€
1 سال
24.00€
1 سال
24.00€
1 سال
.pro
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
.es
17.00€
1 سال
17.00€
1 سال
17.00€
1 سال
.cz
24.00€
1 سال
24.00€
1 سال
24.00€
1 سال
.co
40.00€
1 سال
40.00€
1 سال
40.00€
1 سال
.nl
11.50€
1 سال
11.50€
1 سال
11.50€
1 سال
.mx
50.00€
1 سال
50.00€
1 سال
50.00€
1 سال
.dk
13.00€
1 سال
13.00€
1 سال
13.00€
1 سال
.pl
22.00€
1 سال
22.00€
1 سال
22.00€
1 سال
.agency
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
.co.il
40.00€
1 سال
40.00€
1 سال
40.00€
1 سال
.tech
49.00€
1 سال
49.00€
1 سال
46.00€
1 سال
.ch
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
.cloud
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
.ai
105.00€
1 سال
105.00€
1 سال
105.00€
1 سال
.it
17.00€
1 سال
17.00€
1 سال
17.00€
1 سال
.de
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
.gmbh
36.00€
1 سال
36.00€
1 سال
36.00€
1 سال
.ee
12.95€
1 سال
12.95€
1 سال
13.95€
1 سال
.deals
24.99€
1 سال
24.99€
1 سال
24.99€
1 سال
.io
56.00€
1 سال
56.00€
1 سال
56.00€
1 سال
.travel
99.00€
1 سال
99.00€
1 سال
99.00€
1 سال
.expert
40.00€
1 سال
40.00€
1 سال
40.00€
1 سال
.vip
25.00€
1 سال
25.00€
1 سال
25.00€
1 سال
.world
9.95€
1 سال
9.95€
1 سال
9.95€
1 سال
.support
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
.live
30.00€
1 سال
30.00€
1 سال
30.00€
1 سال
.fi
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
.be
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
.at
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
.pt
60.00€
1 سال
60.00€
1 سال
60.00€
1 سال
.network
22.00€
1 سال
22.00€
1 سال
22.00€
1 سال
.no
42.00€
1 سال
42.00€
1 سال
42.00€
1 سال
.uk
19.90€
2 سال
N/A
N/A
.is
99.00€
1 سال
99.00€
1 سال
99.00€
1 سال
.xyz
19.99€
1 سال
19.99€
1 سال
19.99€
1 سال
.art
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
.com.lv
8.80€
1 سال
N/A
9.95€
1 سال
.ею
6.99€
1 سال
6.99€
1 سال
7.99€
1 سال
.ευ
6.99€
1 سال
7.99€
1 سال
7.99€
1 سال
.club new!
25.00€
1 سال
25.00€
1 سال
25.00€
1 سال
.academy
33.99€
1 سال
33.99€
1 سال
33.99€
1 سال
.school
33.99€
1 سال
33.99€
1 سال
33.99€
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains