ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.lv
8.80€
1 سال
N/A
9.95€
1 سال
.com
10.95€
1 سال
10.95€
1 سال
11.95€
1 سال
.lt
12.95€
1 سال
12.95€
1 سال
13.95€
1 سال
.eu
6.99€
1 سال
6.99€
1 سال
7.99€
1 سال
.net
11.95€
1 سال
11.95€
1 سال
12.95€
1 سال
.ru
8.90€
1 سال
8.90€
1 سال
9.90€
1 سال
.org
12.95€
1 سال
12.95€
1 سال
13.95€
1 سال
.co.uk
19.90€
2 سال
19.90€
2 سال
19.90€
2 سال
.mobi
25.00€
1 سال
25.00€
1 سال
25.00€
1 سال
.info
11.95€
1 سال
11.95€
1 سال
12.95€
1 سال
.se
27.00€
1 سال
N/A
27.00€
1 سال
.me
50.00€
1 سال
50.00€
1 سال
50.00€
1 سال
.in
17.00€
1 سال
17.00€
1 سال
17.00€
1 سال
.fr
24.00€
1 سال
24.00€
1 سال
24.00€
1 سال
.pro
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
.es
17.00€
1 سال
17.00€
1 سال
17.00€
1 سال
.cz
24.00€
1 سال
24.00€
1 سال
24.00€
1 سال
.co
40.00€
1 سال
40.00€
1 سال
40.00€
1 سال
.nl
11.50€
1 سال
11.50€
1 سال
11.50€
1 سال
.dk
13.00€
1 سال
13.00€
1 سال
13.00€
1 سال
.pl
22.00€
1 سال
22.00€
1 سال
22.00€
1 سال
.co.il
40.00€
1 سال
40.00€
1 سال
40.00€
1 سال
.tech
49.00€
1 سال
49.00€
1 سال
46.00€
1 سال
.ch
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
.cloud
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
.ai
105.00€
1 سال
105.00€
1 سال
105.00€
1 سال
.it
17.00€
1 سال
17.00€
1 سال
17.00€
1 سال
.de
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
.ee
12.95€
1 سال
12.95€
1 سال
13.95€
1 سال
.deals
24.99€
1 سال
24.99€
1 سال
24.99€
1 سال
.io
56.00€
1 سال
56.00€
1 سال
56.00€
1 سال
.support
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
.fi
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
.at
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
.pt
60.00€
1 سال
60.00€
1 سال
60.00€
1 سال
.no
42.00€
1 سال
42.00€
1 سال
42.00€
1 سال
.uk
19.90€
2 سال
N/A
N/A
.is
99.00€
1 سال
99.00€
1 سال
99.00€
1 سال
.com.lv
8.80€
1 سال
N/A
9.95€
1 سال
.club
25.00€
1 سال
25.00€
1 سال
25.00€
1 سال
.biz
19.39€
1 سال
19.39€
1 سال
19.39€
1 سال
.network
25.00€
1 سال
25.00€
1 سال
25.00€
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains